Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021Plus – efekty

avatar

STOWARZYSZENIE ZIEMI JASIONOWSKIEJ „PRO BOGORYJA” z terenu województwa podlaskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki - Białystok realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

czytaj więcej ...

Opublikowano 18:44 13.12.2023 r.

„Wszystkie dzieci nasze są...”

avatar

Kolejny raz Stowarzyszenie będzie patronem projektu realizowanego przez grupę nieformalną Twórcze Kobiety. Już od przyszłego tygodnia w partnerstwie z Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki Panie będą realizowały projekt pod nazwą „Wszystkie dzieci nasze są...” Już w najbliższy czwartek 26 maja ruszamy z pierwszymi warsztatami a 29 maja szykuje się piknik z okazji dnia dziecka. Niebawem pojawi się więcej szczegółów dotyczących poszczególnych etapów projektu a już dziś zachęcamy dzieci do zapisów i wspólnej zabawy. Projekt skierowany jest również do dzieci z Ukrainy mieszkających na terenie Gminy Jasionówka.
Inicjatywa realizowana w ramach projektu Podlaskie Lokalnie NOWE FIO . Regionalnymi operatorami projektu są: Fundacja Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnia Socjalna „Activ Go” w Białymstoku.

czytaj więcej ...

Opublikowano 21:05 23.05.2022 r.

Odbiór paczek żywnościowych

avatar

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej „PRO BOGORYJA” i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasionówce informują,iż odbiór paczek żywnościowych z programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 — 2020 Podprogram 2020 odbędzie się w dniu
3 września (piątek) 2021r.
w godzinach 8:30-13:00

czytaj więcej ...

Opublikowano 19:02 01.09.2021 r.

Dofinansowanie dla drużyny piłkarskiej Jasion Jasionówka

avatar

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja w ramach konkursu : Organizacja szkolenia sportowego w seniorskich grach zespołowych klubów sportowych z województwa podlaskiego ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego otrzymało dofinansowanie w wysokości 20000 zł na zadanie pod tytułem „Promocja Województwa Podlaskiego poprzez rozwój piłki nożnej w Gminie Jasionówka”.

czytaj więcej ...

Opublikowano 10:48 28.05.2021 r.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU PO

avatar

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020, a jej celami szczegółowymi są:

czytaj więcej ...

Opublikowano 12:57 08.03.2020 r.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2018 – efekty

avatar

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej PRO BOGORYJA z terenu województwa podlaskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki - Białystok w Suwałkach realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

czytaj więcej ...

Opublikowano 21:56 24.07.2019 r.

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja