Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

PODPROGRAM 2017 – efekty

1. Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Probogoryja z terenu województwa podlaskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Suwałkach realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
• skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
• mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
• mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
• cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
• tłuszcze (olej rzepakowy),
• dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 553 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa podlaskiego

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
32,74500 ton żywności;
7641 paczek żywnościowych;
0 posiłków;


5. W ramach Podprogramu 2017 dla 553 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 5 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:
• Ekonomiczne - 1 spotkań dla  …19… uczestników
• Żywieniowe -1 spotkań dla …17…. uczestników
• Kulinarne 2 spotkań dla …46…. uczestników
• Niemarnowanie żywności -1 spotkań dla …19…. uczestników

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja