Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

Projekty:

2005r. :
Pracownia Świetlika
I Bieg Olimpijski

2006r. :
Pracownia Świetlika
II Bieg Olimpijski

2007r :
III Bieg Olimpijski
Pracownia Świetlika
Bliżej Wyspiańskiego

2008r. :
Pracownia Świetlika
IV Bieg Olimpijski

2009r. :
Pracownia Świetlika
V Bieg Olimpijski

2010r. :
Pracownia Świetlika
VI Bieg Olimpijski
Stworzenie gminnej drużyny piłki nożnej seniorów i zgłoszenie do udziału w rozgrywkach B klasy w sezonie 2010/2011 :

2011r. :
Pracownia Świetlika
- Upowszechnianie piłki nożnej w Gminie Jasionówka poprzez udział drużyny seniorów GOKSiT Jasion Jasionówka w rozgrywkach B klasy grupy II podlaskiej w sezonie 2011/2012 oraz w rundzie jesiennej sezonu 2012/2013.

2012 - 2013 :
- upowszechnianie piłki nożnej w gminie Jasionówka poprzez udział drużyny seniorów GOKSiT Jasion Jasionówka w rozgrywkach b klasy grupy podlaskiej w sezonie 2012/2013 oraz rundzie jesiennej sezonu 2013/2014:

2014 :
– Upowszechnianie piłki nożnej w Gminie Jasionówka poprzez udział drużyny seniorów GOKSiT Jasion Jasionówka w rozgrywkach A klasy grupy II podlaskiej w rundzie wiosennej sezonu 2013/2014

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja