Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

Historia

Pod skrzydłami Stowarzyszenia znajduje się drużyna piłki nożnej Jasion Jasionówka warto przypomnieć historię tej drużyny.

P. Marian Czajkowski w 1936 roku został dyr szkoły w Jasionówce i rozpoczął budowę pierwszego boiska szkolnego choć było niewymiarowe mieściło się w normach a po wojnie zostało zatwierdzone przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Boisko przy ulicy Grodzieńskiej powstało na początku lat pięćdziesiątych.

Rozgrywano mecze towarzyskie z Białymstokiem Knyszynem czy tez z Suchowolą.

W drugiej połowie lat pięćdziesiątych do rozgrywek została zgłoszona drużyna piłkarska Ludowych Zespołów Sportowych Jasion Jasionówka prowadzona przez pana Ireneusza Rostka.


Pierwszy skład
– Zenon Czarniecki
– Kazimierz Roszko
– Leszek Kownacki
– Maciej Asanowicz
– Eugeniusz Czerepko
– Edward Cybulski
– Ryszard Cybulski
– Romuald Popławski
– Zygmunt Szczepański
– Arkadiusz Przyborowski
– Marian Roszko
– Zdzisław Czarniecki
– Cyprian Bartnik
– Czesław Sadowski
– Adam Adamczewski oraz chłopcy z Knyszyna
– Witek Powichrowski
– Fredek Chmielewski
– Tomek Krawczuk

Rozgrywki trwały do początku lat sześćdziesiątych później nastąpiła przerwa wznowiono mecze w 67 roku.

W 73 roku powstała nowa b klasa piłki nożnej i rozgrywki obu drużyn Jasionówki obejmowany obszar województwa białostockiego do którego należały Łomża i Suwałki. W tamtych latach aby dojechać na mecz trzeba było pokonać często trasę 100 km w jedna stronę, jechało się nie autobusem na wygodnych fotelach ,tylko była to zwykła skrzynia towarowa pod plandeką samochodu ciężarowego „star 20”.Zawsze niezależnie od wyniku drużyna wracała z meczu wesoła i rozśpiewana a na rynku czekała liczna grupa kibiców.

W latach 70 drużyna Jasiona zaprzestała udziału w rozgrywkach .

W roku 1993 udało ponownie się zorganizować jasionowską młodzież do gry w zespole Jasiona lecz w 1995 roku drużyna ponownie się rozpadła.

Wielki powrót nastąpił w roku 2011 rozpoczęto ponownie rozgrywki a swój pierwszy sezon drużyna GOKSiT Jasion Jasionówka ukończyła na czwartym miejscu w tabeli.

Wykorzystano informacje „Jasionówka miejscowość Bogorii”- Jan Hryniewicki

Jasion Jasionówka
Jasion Jasionówka
Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja