Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

ZAPROSZENIE

avatar

Zarząd Stowarzyszenia Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja uprzejmie prosi o przybycie w dniu 23.01.2007 r. o godz.20.00 na nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

czytaj więcej ...

Opublikowano 20:56 12.01.2017 r.

Pomoc w jesiennych porządkach

avatar

26 października 2016 r Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Probogoryja sprzątało teren cmentarza parafialnego w Jasionówce. Akcja ta odbyła się we współpracy z uczniami klasy III gimnazjum w Jasionówce. Zapraszamy na króciutką fotorelację.

czytaj więcej ...

Opublikowano 18:39 15.11.2016 r.

Umowa ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki -Białystok

avatar

23 sierpnia 2016 Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej podpisało umowę ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki -Białystok po raz drugi dołączyliśmy do Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020 podprogram 2016 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

czytaj więcej ...

Opublikowano 21:53 30.08.2016 r.

Prace porządkowe na cmentarzu żydowskim

avatar

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej ProBogoryja pod koniec czerwca 2016 rozpoczęło prace porządkowe na cmentarzu żydowskim w Jasionówce. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń m.in. od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, oraz wytycznych z komisji rabinicznej do spraw cmentarzy prace mogły się rozpocząć.

czytaj więcej ...

Opublikowano 21:53 25.08.2016 r.

Pomoc żywnościowa

avatar

W okresie od października 2015 do kwietnia 2016 Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej ProBogoryja objęło pomocą żywnościową 386 osób w naszej gminie. Było to możliwe dzięki podpisaniu umowy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki-Białystok.

czytaj więcej ...

Opublikowano 21:41 28.05.2016 r.

Podziękowania

avatar

Zakończyła się pierwsza część akcji rozdawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), przeprowadzona dzięki współpracy Stowarzyszenia Ziemi Jasionowskiej ProBogoryja z Wójtem Gminy oraz GOPS i GOKSiT w Jasionówce.

czytaj więcej ...

Opublikowano 20:32 10.11.2015 r.

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja