Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

Czas na sprawozdanie

avatar

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej ProBogoryja od sierpnia2016/ podpisanie umowy z Bankiem Żywności/ do czerwca 2017/ zakończenie programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020 podprogram 2016/ objęło opieką 538 osób z terenu gminy Jasionówka wydało 17 ton żywności.

czytaj więcej ...

Opublikowano 09:33 17.06.2017 r.

KONKURS

avatar
czytaj więcej ...

Opublikowano 21:18 12.04.2017 r.

ZAPROSZENIE

avatar

Zarząd Stowarzyszenia Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja uprzejmie prosi o przybycie w dniu 23.01.2007 r. o godz.20.00 na nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

czytaj więcej ...

Opublikowano 20:56 12.01.2017 r.

Pomoc w jesiennych porządkach

avatar

26 października 2016 r Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Probogoryja sprzątało teren cmentarza parafialnego w Jasionówce. Akcja ta odbyła się we współpracy z uczniami klasy III gimnazjum w Jasionówce. Zapraszamy na króciutką fotorelację.

czytaj więcej ...

Opublikowano 18:39 15.11.2016 r.

Umowa ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki -Białystok

avatar

23 sierpnia 2016 Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej podpisało umowę ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki -Białystok po raz drugi dołączyliśmy do Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020 podprogram 2016 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

czytaj więcej ...

Opublikowano 21:53 30.08.2016 r.

Prace porządkowe na cmentarzu żydowskim

avatar

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej ProBogoryja pod koniec czerwca 2016 rozpoczęło prace porządkowe na cmentarzu żydowskim w Jasionówce. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń m.in. od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, oraz wytycznych z komisji rabinicznej do spraw cmentarzy prace mogły się rozpocząć.

czytaj więcej ...

Opublikowano 21:53 25.08.2016 r.

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja