Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

ZARZĄD

Działa od 28.03.2017r.

Prezes – Adam Kochański
Wiceprezes – Krzysztof Małyszko
Wiceprezes – Piotr Pawłowski
Sekretarz – Jakub Cieciorko
Skarbnik – Janusz Zamojtuk


Komisja Rewizyjna:
– Wiesława Kitlas - przewodnicząca
– Tomasz Zambrzycki - zastępca
– Jan Rzepecki - sekretarz

POPRZEDNIE ZARZĄDY:

16.01.2015r. - 28.03.2017r.

Prezes – Adam Kochański
Wiceprezes – Beata Zonta
Wiceprezes – Piotr Pawłowski
Sekretarz – Jakub Cieciorko
Skarbnik – Janusz Zamojtuk


Komisja Rewizyjna:
– Wiesława Kitlas - przewodnicząca
– Tomasz Zambrzycki - zastępca
– Jan Rzepecki - sekretarz

27.02.2013r. – 16.01.2015r.

Prezes – Leszek Zawadzki
Wiceprezes – Piotr Pawłowski
Wiceprezes – Dariusz Tałałaj
Sekretarz – Przemysław Bieniasz
Skarbnik – Kazimierz Paszko


Komisja Rewizyjna:
– Wiesława Kitlas
– Jan Rzepecki
– Tomasz Zambrzycki

07.03.2011r – 27.02.2013r.

Prezes – Zbigniew Płoński
Wiceprezes – Leszek Zawadzki
Wiceprezes – Krzysztof Bućko
Sekretarz – Krzysztof Sosnowski
Skarbnik – Przemysław Bieniasz

Komisja Rewizyjna:

Wiesława Kitlas
Tomasz Zambrzycki
Jan Rzepecki

06.03.2009r – 07.03.2011r.

Prezes – Zbigniew Płoński
Wiceprezes – Grzegorz Kitlas
Wiceprezes – Marek Marciszewski
Sekretarz – Zofia Ruksza-Abramowicz
Skarbnik – Teresa Buharewicz

Komisja Rewizyjna:

Bożena Niedzielska
Krzysztof Bućko
Małgorzata Klozo

15.02.2007r – 06.03.2009r.

Prezes – Maria Marta Kłubowicz
Wiceprezes – Wiesława Kitlas
Wiceprezes – Zbigniew Płoński
Sekretarz – Aneta Hryniewicka
Skarbnik – Ewa Bartnik

Komisja Rewizyjna:

Zofia Ruksza-Abramowicz
Bożena Niedzielska
Małgorzata Klozo

11.03.2005r – 15.02.2007r.

Prezes – Wiesława Kitlas
Wiceprezes – Artur Burzyński
Wiceprezes – Zbigniew Płoński
Sekretarz – Aneta Hryniewicka
Skarbnik – Zofia Ruksza-Abramowicz

Komisja Rewizyjna:

Marta Kłubowicz
Adam Kochański
Bożena Niedzielska

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja