Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

Projekt „Bliżej Wyspiańskiego”

avatar

R ok 2007 został ogłoszony Rokiem Wyspiańskiego. Stowarzyszenie włączyło się w obchody jubileuszu naszego Wielkiego Rodaka, realizując projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

czytaj więcej ...

Opublikowano 21:15 11.09.2007 r.

Rusza nowa wersja serwisu

avatar

9 września o godzinie 19:30 ruszyła nowa wersja strony Stowarzyszenia. Wprowadzono kilka istotnych zmian.

czytaj więcej ...

Opublikowano 19:32 09.09.2007 r.

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja