Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

Zaproszenie

avatar

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej „Pro Bogoryja” serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Jasionówka na targi ogrodnicze w Szepietowie.

czytaj więcej ...

Opublikowano 12:00 02.10.2009 r.

V Olimpijski Bieg Pokoleń

avatar

PO RAZ PIERWSZY W JASIONÓWCE ŚCIANKA WSPINACZKOWA.
27 września 2009 po raz piąty na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zorganizowany zostanie Olimpijski Bieg Pokoleń z udziałem sławnych sportowców.

czytaj więcej ...

Opublikowano 21:40 26.09.2009 r.

Stypendia naukowe znów przyznane!

avatar

Po raz czwarty stowarzyszenie Pro Bogoryja ufundowało stypendia naukowe najlepszym absolwentom naszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

czytaj więcej ...

Opublikowano 21:37 26.09.2009 r.

Pracownia Świetlika

avatar

W świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym odbywają się zajęcia w ramach projektu „Pracownia Świetlika” (III edycja) finansowany przez Fundację PZU i Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

czytaj więcej ...

Opublikowano 12:09 16.03.2009 r.

III edycja projektu „Pracownia Świetlika”

avatar

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Probogoryja ma zaszczyt poinformować, że przystąpiło do III edycji projektu „Pracownia Świetlika”

czytaj więcej ...

Opublikowano 13:29 29.11.2008 r.

III Olimpijski Bieg Pokoleń

avatar

7 października 2007r. na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jasionówce odbędzie się już po raz trzeci festyn sportowo - rekreacyjny.

czytaj więcej ...

Opublikowano 19:48 30.09.2007 r.

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja