Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

Jasion Jasionówka podejmował na własnym boisku drużynę Sudovii Szudziałowo

avatar

Pierwsza połowa mimo bardzo wyrównanej gry nie mogła zachwycać, bardzo dużo walki w środku pola i wiele żle rozegranych akcji. Dopiero bramka strzelona w 38 min przez Wojtka Połuszejko zmieniła nieco obraz gry mimo ,że sytuację wyklarowali mu obrońcy gości. 

czytaj więcej ...

Opublikowano 17:48 29.03.2015 r.

Ruszyła II runda klasy okręgowej

avatar

Ruszyła II runda klasy okręgowej. Jasion podejmował zespół Kory Korycin na ich terenie. Skład zespołu wyglądał następująco: Horba, Paszko, Pawłowski, Małyszko, Karpowicz, Szczepański, Cieciorko, Jaromiński Ł, Bieniasz, Jaromiński P, Połuszejko.

czytaj więcej ...

Opublikowano 23:18 21.03.2015 r.

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja