Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

V Olimpijski Bieg Pokoleń

PO RAZ PIERWSZY W JASIONÓWCE ŚCIANKA WSPINACZKOWA.

27 września 2009 po raz piąty na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zorganizowany zostanie Olimpijski Bieg Pokoleń z udziałem sławnych sportowców. Festyn rozpocznie się o godzinie 11.00.
W programie przewidziano wspólny bieg ulicami Jasionówki, liczne konkursy sportowe i atrakcje dla publiczności. Także profilaktyczne badania pojemności płuc i poziomu cukru we krwi. Po raz pierwszy w Jasionówce ścianka wspinaczkowa. Na zakończenie grochówka gratis!

Autor: admin | Opublikowano 21:40 26.09.2009r.

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja