Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

Pracownia Świetlika

W świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym odbywają się zajęcia w ramach projektu „Pracownia Świetlika” (III edycja) finansowany przez Fundację PZU i Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.
Dzieci mają do wyboru przeróżne zajęcia praktyczno-techniczne. Umiejętności manualne kształcą dzięki japońskiej sztuce origami. Mogą również pokucharzyć w „zaczarowanej kuchni” oraz rozwijać zdolności artystyczne podczas tkania i szycia. Wszyscy chętni poznają sekrety mechaniki oraz przeprowadzają eksperymenty w ramach „doświadczeń małego przyrodnika”. Zajęcia będą trwały do końca marca.
Pracownia Świetlika
Pracownia Świetlika
Pracownia Świetlika
Pracownia Świetlika
Pracownia Świetlika
Pracownia Świetlika
Pracownia Świetlika
Pracownia Świetlika
Pracownia Świetlika
Pracownia Świetlika
Pracownia Świetlika
Pracownia Świetlika
Pracownia Świetlika
Pracownia Świetlika
Pracownia Świetlika
Pracownia Świetlika
Pracownia Świetlika


Autor: Teresa Buharewicz | Opublikowano 12:09 16.03.2009r.

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja