Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

III Olimpijski Bieg Pokoleń

"Jeżeli wraz z innymi stanąłeś na starcie biegu, już wygrałeś, choćbyś przybiegł ostatni."
Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej "Pro Bogoryja", Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jasionówce oraz Wójt Gminy Jasionówka zapraszają do udziału w III Olimpijskim Biegu Pokoleń. Impreza odbędzie się na placu przy szkole w Jasionówce 7 października 2007r. Początek festynu godz.11:00. W programie:
- Występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Jasionówki
- Bieg Pokoleń z udziałem znanych sportowców z Podlasia
- Impreza plenerowa
-- konkurencje sportowe i turniej olimpijski
-- pokazy taneczne
-- występ zespołu "Test"
-- mecz piłki nożnej "kawalerowie kontra żonaci"
-- "dwa ognie" - gry i zabawy sprzed lat
-- licytacja prac plastycznych
-- kiermasz gastronomiczny
-- obiadAutor: Marta Kłubowicz | Opublikowano 19:48 30.09.2007r.

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja