Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

„Wszystkie dzieci nasze są...”

Kolejny raz Stowarzyszenie będzie patronem projektu realizowanego przez grupę nieformalną Twórcze Kobiety. Już od przyszłego tygodnia w partnerstwie z Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki Panie będą realizowały projekt pod nazwą „Wszystkie dzieci nasze są...” Już w najbliższy czwartek 26 maja ruszamy z pierwszymi warsztatami a 29 maja szykuje się piknik z okazji dnia dziecka. Niebawem pojawi się więcej szczegółów dotyczących poszczególnych etapów projektu a już dziś zachęcamy dzieci do zapisów i wspólnej zabawy. Projekt skierowany jest również do dzieci z Ukrainy mieszkających na terenie Gminy Jasionówka.

Inicjatywa realizowana w ramach projektu Podlaskie Lokalnie NOWE FIO . Regionalnymi operatorami projektu są: Fundacja Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnia Socjalna „Activ Go” w Białymstoku.doc

doc

doc

doc

Autor: admin | Opublikowano 21:05 23.05.2022r.

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja