Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

II Olimpijski Bieg Pokoleń

„Biegać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej”. 24 września 2006r. już po raz drugi, na terenie zespołu pałacowo - ogrodowego w Jasionówce odbył się festyn rodzinny pod nazwą II Olimpijski Bieg Pokoleń. Gościem honorowym była podlaska kulomiotka - Pani Krystyna Zabawska. Organizatorami imprezy, podobnie jak w roku ubiegłym, było Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej „Pro Bogoryja” w ścisłej współpracy z Zespołem Szkolno - Przedszkolnym w Jasionówce.

Wszystkich zebranych powitała Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Do biegu stanęło około 100 uczestników w różnym wieku: od 1 roku (na ramionach taty) do ......sięciu. Gorący doping zapewnił zespół wokalno - instrumentalny „Test”. Dystans ok. 400 m okazał się za długi tylko nielicznym. Zdecydowana większość przekroczyła linię mety w stosownym czasie.

Wszyscy mogli nieco ochłonąć kibicując jednej z trzech drużyn walczących o laur pierwszeństwa w Turnieju Olimpijskim. Można było podziwiać różne techniki rzutu do celu czy budowy najwyższej wieży z klocków oraz wiedzę sportową uczestników. Zwyciężyła drużyna klasy III a Gimnazjum. Każdy uczestnik festynu mógł następnie spróbować swych sił w wędkowaniu, rzucaniu do tarczy, pchnięciu piłkami lekarskimi, próbach wytrzymałościowych.

Podczas imprezy można było spróbować miejscowych słodkich specjałów i pieczonych w ognisku ziemniaków. Dochód ze sprzedaży ciast został przeznaczony Oddziałowi Onkologicznemu Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Uczestnicy imprezy mogli posilić się również pyszną grochówką. Wzmocnieni sportowcy amatorzy przystąpili do rozgrywek meczowych. Rozegrano 2 mecze siatkówki i w „dwa ognie”.

Zarówno podczas biegu, jak i w czasie zabaw sportowych, nad bezpieczeństwem zawodników czuwał Pan Doktor Mikołaj Kurdski, któremu składamy podziękowania. Dziękujemy również Strażakom za pomoc w bezpiecznym zorganizowaniu biegu oraz sponsorom: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Państwu Bartnikom, Panu Bielawcowi, Państwu Hryniom, Panu Teulowi oraz Panu Zamojtukowi za ufundowanie nagród.

Zarząd Stowarzyszenia.

II Olimpijski Bieg Pokoleń II Olimpijski Bieg Pokoleń II Olimpijski Bieg Pokoleń II Olimpijski Bieg Pokoleń II Olimpijski Bieg Pokoleń II Olimpijski Bieg Pokoleń II Olimpijski Bieg Pokoleń II Olimpijski Bieg Pokoleń II Olimpijski Bieg Pokoleń II Olimpijski Bieg Pokoleń II Olimpijski Bieg Pokoleń II Olimpijski Bieg Pokoleń II Olimpijski Bieg Pokoleń II Olimpijski Bieg Pokoleń II Olimpijski Bieg Pokoleń II Olimpijski Bieg Pokoleń II Olimpijski Bieg Pokoleń

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja