Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

I Olimpijski Bieg Pokoleń

Zawodnicy na mecie I Biegu Olimpijskiego W dniu 2 października 2005r. w Jasionówce odbył się I Olimpijski Bieg Pokoleń. Organizatorem imprezy był Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jasionówce oraz Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej „Pro Bogoryja”. Organizatorom przyświecała idea połączenia osób w różnym wieku poprzez sport i tradycję olimpijską, ponieważ jedna z uczestniczek imprezy - Dorota Kitlas, uczennica klasy IIIb w Jasionówce będzie miała zaszczyt niesienia znicza olimpijskiego przed Igrzyskami Zimowymi w Turynie (jako jedna z pięciu osób reprezentujących Polskę).

W sportowym wydarzeniu uczestniczyli podlascy olimpijczycy: Krystyna Zabawska i Marek Twardowski, uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jasionówce, społeczność Gminy Jasionówka, uczniowie Gimnazjum w Mońkach.

Bieg rozpoczął się chwilą ciszy dla uczczenia pamięci ofiar piątkowego wypadku drogowego.

Po zakończonym biegu uczestnicy imprezy mieli okazję wysłuchać ciekawego wywiadu ze sportowcami, przeprowadzonego przez uczniów z Jasionówki, obejrzeć finał quizu olimpijskiego, mecz piłki nożnej kobiet, wziąć udział w rodzinnym festynie sportowym, a co najcenniejsze, uczestniczyć w krótkich warsztatach sportowych dla miłośników rzutu kulą, przeprowadzonych przez Krystynę Zabawską.

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja